WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Związki przeciwpasożytnicze

Nazwa wynalazku Nazwa wynalazku

 

 

Nazwa wynalazku

 

 

4-(3-fluorofenylo)-1-(4-metyloimidazol-5-ilo) tiosemikarbazydu, sposób wytwarzania i zastosowanie medyczne

 

 

pochodne 4-bromofenylo-1-(4-metyloimidazol-5-ilo) tiosemikarbazydu oraz sposób ich wytwarzania  i zastosowanie medyczne

 

 

pochodne 4-chlorofenylo-1-(4-matyloimidazol-5-ilo) tiosemikarbazydu, sposób wytwarzania i zastosowanie medyczne

 

 

pochodne 4-jodofenylo-1-(4-metyloimidazol-5-ilo) tiosemikarbazydu, sposób ich wytwarzania i zastosowanie medyczne

 

 

Zastosowanie medyczne 4-(2-fluorofenylo)-1- (4-metyloimidazol-5-ilo)tiosemikarbazydu

 

 

pochodne tiazolidyn-4-onu, sposób ich wytwarzania,  ich zastosowanie medyczne oraz kompozycja  farmaceutyczna

 

 

pochodne kwasu (4-oksotiazolidyn-5-ylideno)octowego, sposób ich wytwarzania, ich zastosowanie medyczne  oraz kompozycja farmaceutyczna

 

 

4-(4-metoksyfenylo)-5-(chinolin-6-ylo)-2,4-dihydro-3H1,2,4-triazolo-3-tion - sposób wytwarzania  i zastosowanie medyczne

 

 

4-(3-acetylofenylo)-5-(chinolin-6-ylo)-2,4-dihydro-3H1,2,4-triazolo-3-tion - sposób wytwarzania i zastosowanie medyczne

 

 

5-(chinolin-6-ylo)-4-(3-chlorofenylo)-2,4-dihydro-3H1,2,4-triazolo-3-tion - sposób wytwarzania i zastosowanie medyczne

 

 

pochodna naftalmidu, sposób wytwarzania oraz jej zastosowanie