WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Biomateriały

Tytuł wynalazku Tytuł nazwy wynalazku

 

 

Nazwa wynalazku

 

 

rusztowanie kostne na bazie ß-1,3-glukanu (kurdlanu)  i bioceramiki oraz sposób jego wytwarzania

 

 

Kriożelowe rusztowanie kostne na bazie chitozanu i bioceramiki fosforanowo-wapniowej  oraz sposób jego wytwarzania

 

 

Kompozyt przeciwbakteryjny do profilaktyki lub leczenia, zwłaszcza miejscowych zakażeń i sposób jego otrzymywania

 

 

Zastosowanie medyczne kompozytu antybakteryjnego w materiałach opatrunkowych zwłaszcza do profilaktyki  lub leczenia miejscowych zakażeń

 

 

Hydrożelowy substytut skóry na bazie agarozy  oraz sposób jego wytwarzania

 

 

Sposób otrzymywania rusztowania kostnego na bazie ceramiki  fluoroapatytowej i polimeru oraz rusztowanie kostne

 

 

Sposób wytwarzania biokompatybilnego  materiału implantacyjnego