WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Wynalazki do komercjalizacji

                         

 

 

 

                               
                               
                           
                               
                           
                               
                           

 

 

 

Firmy zainteresowane współpracą oraz wdrożeniem innowacji na rynek zapraszamy do kontaktu:

 

 

                                                OŚRODEK BROKERÓW INNOWACJI I POPULARYZACJI NAUKI

 

                                                              UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE

 

 
                                                                                     opn@umlub.pl

 

                                                                                  +48 81 448 51 67

 

 
                                                                           ul. Dolna 3 Maja 3 (Graden)
                                                                                     Lublin, 20-079