WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Newsletter

02.12.2022

Listopad 2022

Wywiad Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym na temat komercjalizacji

 

Serdecznie zapraszamy do lektury wywiadu z Panem prof. dr hab. n. med. Jarosławem Dudką, Prorektorem ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Uniwersytet Medyczny w Lublinie na temat komercjalizacji wyników badań, który ukazał się w lubelskim wydaniu Gazety Wyborczej.

 

W wywiadzie poruszone zostały kwestie dotyczące wynalazków i innowacji jakie powstają na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz możliwości ich komercjalizacji.

 

Dodatkowo, w tekście przybliżone zostały informacje na temat bieżącej działalnością Ośrodka Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki.

 

 

 


Zaproszenie na spotkanie networkingowe w ramach projektu Smart4Future

 

Serdecznie zapraszamy pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, studentów, doktorantów oraz wszystkie osoby zainteresowane tworzeniem innowacji na pierwsze spotkanie networkingowe w ramach projektu Smart4Future.

 

Zaproszenie kierujemy także do przedstawicieli:

 • biznesu;
 • organizacji pozarządowych;
 • instytucji wspierających otoczenie społeczno – gospodarcze.

 

Wydarzenie ma na celu integrację środowiska naukowego, samorządowego, biznesowego oraz stworzenie warunków dla wspólnej nauki, wymiany doświadczeń i współpracy środowisk w oparciu o wiedzę naszych partnerów.

 

Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2022 roku w Rektoracie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przy Al. Racławickich 1 w Lublinie (sala 302).

 

W ramach wydarzenia odbędzie się wykład na temat patentowania innowacji, który poprowadzi Pani Anna Bełz- Rzecznik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Na wydarzenie obowiązują zapisy.

 

Zgłoszenia należy przesłać na adres opn@umlub.pl w tytule wpisując: Networking

 

 

 


XII Ogólnopolska Konferencja PACTT

 

W dniach 8.10-10.11.2022 roku w Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się XII Ogólnopolska Konferencja PACTT.

 

Była do okazja do spotkania sektora biznesu z nauką oraz licznych rozmów i wymiany doświadczeń.

 

Podczas wydarzenia odbyło się wiele ciekawych wystąpień, na których poruszone zostały m.in. takie tematy jak:

 • finansowaniu ośrodków innowacji w przyszłej perspektywie funduszowej;
 • ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych;
 • rola Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w procesie rozwoju spółek spin-off i spin-out.

 

Wśród uczestników konferencji byli także przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ośrodek Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie reprezentowała Pani Agnieszka Borzęcka- p.o. Kierownika Ośrodka.

 

 

 


Nowe koło naukowe przy Ośrodku Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki

 

Wszystkich zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości zapraszamy do nowego Koła Naukowego- Student Hub Poland,  tworzonego przy Ośrodku Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki.

 

Wśród obszarów, na których będzie się skupiać praca Koła Naukowego będą:

 

 • kreowanie biznesowych kompetencji;
 • tworzenie nowych innowacyjnych pomysłów;
 • szkolenia mentoringowe,
 • tworzenie startupów,
 • szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, Business Model Canvas, Design Thinking.

Zapisy trwają, zapraszamy do kontaktu- opn@umlub.pl. W treści prosimy wpisać imię, nazwisko, kierunek studiów.

 

 

 


Biała Księga na temat sztucznej inteligencji w praktyce klinicznej

 

Zapraszamy do zapoznania się z Białą Księgą na temat sztucznej inteligencji w praktyce klinicznej i włączenia się do dyskusji na temat pożądanego kierunku rozwoju sztucznej inteligencji w medycynie, od której zależeć będzie przyszłość systemu ochrony zdrowia. 

 

Rozwój nowych technologii jest obecnie bardzo dynamiczny- innowacyjną technologią, która może zrewolucjonizować praktykę kliniczną, jest sztuczna inteligencja.

 

Jej algorytmy charakteryzują się coraz większą dokładnością i skutecznością, dzięki czemu może być realną pomocą dla pracowników służby zdrowia.

 

Biała Księga została napisana przez najlepszych ekspertów z dziedziny technologii, prawa i medycyny.

 

Treść „Białej Księgi” dostępna pod linkiem.

 

 

 


Procedura organizacji konferencji na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

 

Przypominamy Państwu o funkcjonowaniu nowej procedury organizacji konferencji na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2022 roku.

 

Na podstawie zasad organizowania konferencji na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, zgodę na przeprowadzenie wydarzenia wyraża Kierownik Ośrodka Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki na wniosek organizatora.

 

Sposób organizacji konferencji zawiera się w poniższych punktach:

 1. Kierownik Ośrodka na rozpatrzenie wniosku ma 14 dni od daty złożenia - po uzyskaniu akceptacji organizator sporządza wstępną kalkulację kosztów, określa źródła finansowania oraz formę konferencji.
 2. Skompletowane dokumenty organizator przekazuje do Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych w celu weryfikacji pod względem rachunkowym.
 3. Dokumenty zaakceptowane przez Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych organizator przekazuje do akceptacji Kwestora.
 4. Kolejnym etapem jest zatwierdzenie dokumentów przez Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.
 5. Informacje dotyczące zatwierdzanych przez Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym konferencji, organizator przekazuje do Sekcji ds. Promocji w celu zamieszczenia ich na stronie Uczelni.
 6. Po zakończeniu konferencji (maksymalnie w ciągu 30 dniu od daty zakończenia wydarzenia) organizator sporządza rozliczenie konferencji (kalkulację wynikową), która musi być zweryfikowana pod względem rachunkowym oraz zgodności z zapisami księgowymi przez Dział Księgowości.

 

Niezbędne dokumenty znajdą Państwo w plikach do pobrania na stronie Ośrodka Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki

 

 

 


Sesja zdjęciowa dla Naukowców Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Innowatorów do udziału w wizerunkowej sesji zdjęciowej, która ma na celu promocje innowacyjnych rozwiązań tworzonych przez znakomitych specjalistów z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Sesje zdjęciowe zostaną przygotowane przez profesjonalnych fotografów, w uzgodnionym terminie (grudzień) na terenie miasta Lublin.

 

Jeśli chcą Państwo wziąć udział w promowanej akcji zapraszamy do przesłania formularza, w którym znajdą się dane kontaktowe oraz krótki opis innowacyjnego projektu, nad którym obecnie Państwo pracują.

 

Ilość miejsc ograniczona- zapraszamy do kontaktu opn@umlub.pl.

 


Wynalazek miesiąca

 

„Sposób wykrywania i identyfikacji mięsa królika w produktach spożywczych, zestaw do wykrywania i identyfikacji mięsa królika w produktach spożywczych oraz jego zastosowanie” to kolejny innowacyjny wynalazek Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Nowatorskie rozwiązanie stworzone zostało wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

 

Skład Twórców tworzą: prof. dr hab. n. chem. Emilia Fornal, dr n. chem. Anna Stachniuk, prof. dr hab. Anna Montowska,  mgr Agata Sumara. 

 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykrywania i identyfikacji mięsa królika w produktach spożywczych, zestaw do wykrywania i identyfikacji mięsa królika w produktach spożywczych oraz zastosowanie peptydów (występujących w zestawie) jako markerów do wykrywania mięsa z królika w produktach spożywczych.

 

Zafałszowanie żywności poprzez dodanie substancji zmieniających skład lub obniżających wartość odżywczą produktu stanowi poważny problem o charakterze ekonomicznym, etycznym i zdrowotnym. Liczne dane wskazują na powszechne i wzmagające się występowanie alergii pokarmowych- na alergie pokarmowe cierpi do 10% populacji.

 

Dzięki zestawowi peptydów według wynalazku możliwe jest wykrywanie i identyfikacja mięsa królika w produktach spożywczych, z dużą czułością i selektywnością, przy wykorzystaniu do detekcji gatunku spektrometrii mas i specyficznych dla gatunku peptydów o zdefiniowanej sekwencji według wynalazku.

 

Przedłożony zestaw peptydów jest efektywnym narzędziem analitycznym do wykrywania zafałszowań żywności i uwierzytelniania żywności z grup żywności najbardziej narażonej na zafałszowania. Efektywnie przyczyni się do ochrony interesów producentów, dostawców oraz konsumentów, ekonomicznych i zdrowotnych oraz skutecznej kontroli produktów przez organizacje odpowiedzialne za kontrolę produktów trafiających na rynek, a także do skutecznego egzekwowania przepisów prawa dotyczącego jakości i znakowania produktów żywnościowych.

 

Serdecznie gratulujemy Twórcom nowatorskiego wynalazku.

 

 

 


„Wykłady dla Społeczeństwa”

 

Informujemy, że od listopada realizujemy kolejną serie „Wykładów dla Społeczeństwa”- popularnonaukowych spotkań prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wzorem poprzednich edycji wykłady odbywają się w środy o godzinie 16.00 na platformie Zoom.

 

Pierwszy wykład w tej serii odbył się  23 listopada 2022 roku, a poprowadził go dr n. farm. Piotr Drączkowski z Katedry i Zakładu Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych. Podczas wykładu pt. „Zobaczyć znaczy uwierzyć! Obrazowanie struktury 3D białek za pomocą kriomikroskopii elektronowej” przedstawione zostały informacje na temat techniki kriomikroskopii elektronowej (cryo-EM), która w ostatnich latach odmieniła oblicze biologii strukturalnej.

 

Drugi listopadowy wykład poprowadziła mgr Aleksandra Klimek z Centrum Symulacji Medycznej. Wykład pt. "Efektywna komunikacja z pracownikami ochrony zdrowia, czyli jak małe zmiany mogą zmniejszyć ogromne kolejki" skupiał się na kwestiach związanych z relacjami społeczeństwa z pracownikami ochrony zdrowia oraz korzyściach jakie daje udział w zajęciach ze studentami jako symulant.

 

Serdecznie zapraszamy na wykłady, które odbędą się w tym miesiącu- 7 grudnia wykład poprowadzi dr n. med. Iwona Jastrzębska z Katedry Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, natomiast 14 grudnia swoją wiedzą podzielą się dr n. med. Ewelina Firlej i mgr Anna Sokołowska z Zakładu Kosmetologii i Medycyny Estetycznej.

 

Dane do logowania na wykłady otwarte dostępne na naszym koncie na Facebooku: https://www.facebook.com/osrodekpopularyzacjinauki/