WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Newsletter

29.09.2022

Wrzesień 2022

NEWSLETTER

 

 

Wrzesień

 

         

 

 


 

Konferencja INNOWACJE W PRAKTYCE  20-21 października w Arenie Lublin

 

Polska Akademia Nauk oddział w Lublinie, Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych oraz lubelskie uczelnie wyższe - w tym także Uniwersytet Medyczny w Lublinie - serdecznie zapraszają do udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej INNOWACJE W PRAKTYCE oraz Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Technologii INNO WINGS, które odbędą się w dniach 20-21 października w Arenie Lublin!

 

 

 

 
 
Głównym celem Konferencji jest upowszechnianie znaczenia osiągnięć naukowych, a także wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska naukowego - badaczy oraz młodych pracowników z różnych dziedzin nauki, kreujących innowacyjne rozwiązania w zakresie nowych rozwiązań z obszarów: techniki, nauk przyrodniczych i medycznych.
 
„Innowacje w Praktyce” umożliwiają uczestnikom prezentację prac badawczych i przeglądowych w postaci wystąpień lub posterów oraz umieszczenie streszczeń prac w materiałach konferencyjnych.
 
Jest to doskonała okazja do zaprezentowania własnej oferty naukowej na forum interdyscyplinarnym w ogólnopolskim środowisku akademickim, a także przedyskutowania problemów z ekspertami z różnych gałęzi przemysłu i biznesu.
 
Podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków i Technologii INNO WINGS zostaną zaprezentowane i nagrodzone najnowsze rozwiązania w kategoriach: żywność wysokiej jakości, technologie materiałowe, procesy produkcyjne i logistyczne, zielona gospodarka, zdrowe społeczeństwo, cyfrowe społeczeństwo
 
 
Więcej informacji oraz formularze rejestracji on-line dostępne są na stronach:
- Konferencja - www.cine.edu.pl
- Wystawa INNO WINGS - www.innowings.pl

 


 

WARSZTAT „Wprowadzenie wyrobu medycznego na podstawie studium przypadku”

 

 

 

W ramach tego wydarzenia 20 października 2022 roku Ośrodek Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki będzie organizował

Strefę Brokerów Innowacji, podczas której prezentowane będą wynalazki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Podczas wydarzenia zorganizowane zostaną również dwa warsztaty.

 

 

 

 

 

Wystąpienie poprowadzi Prezes Zarządu spółki NK TECH- producenta elementów protetycznych - Krzysztof Nazar- Inżynier Biomedyczny oraz Menedżer z ponad 10 letnim doświadczeniem w branży wyrobów medycznych, który opracował i skutecznie wdrożył wiele wyrobów medycznych, w tym dwa leje protetyczne w ramach spółki NK TECH.

 

W czasie wystąpienia „Wprowadzenie wyrobu medycznego na podstawie studium przypadku” poruszone zostaną m.in. takie aspekty jak:

 

 • Ścieżki rozwoju technologii w zależności od klasy wyrobu medycznego,
 • Zamiana pomysłu we własność intelektualną,
 • Analiza freedom to operate.
 • Omówione zostaną kwestie dotyczące zewnętrznych źródeł finansowania projektu oraz możliwych ścieżek komercjalizacji produktu.

 

Rozpoczęcie panelu planowane jest 20.10.2022r, na godzinę 9.30, na Arenie Lublin, ul. Stadionowa 1.

 

Liczba miejsc ograniczona - obowiązują zapisy!

 

 

Własność Intelektualna- czyli jak chronić swoje pomysły?- to drugi warsztat organizowany przez Ośrodek Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki w ramach nadchodzącej konferencji Innowacje w praktyce.

 

 

 

W programie warsztatu:

 

 • Dlaczego warto chronić własność intelektualną
 • Sposoby ochrony własności intelektualnej
 • Jakie dobra intelektualne podlegają patentowaniu
 • Na jakie aspekty zwracać uwagę przy patentowaniu wynalazków z dziedziny medycznej i jakie wynalazki są patentowane najczęściej
 • Jakich błędów należy unikać przy pisaniu wniosku patentowego
 • Patentowanie wyrobów medycznych - co można, a czego nie należy pisać we wniosku patentowym

 

Warsztat odbędzie się

 

 • 20.10.2022 o godzinie 11.15           

MIEJSCE:       Arena Lublin, ul. Stadionowa 1

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach, podczas których zostanie przekazana wiedza na temat tego, jak skutecznie zrealizować prace badawcze i wdrożeniowe.

 

 

Na warsztaty obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Zgłoszenia na oba warsztaty  prosimy przesyłać na adres: opn@umlub.pl.

 

 

 

 

 


 

Wydarzenie "Kobiety wiedzą co robią"

 

 

We wrześniu Ośrodek Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie był jednym z partnerów wydarzenia „Kobiety wiedzą co robią”.

 

Wydarzenie to ogólnopolska  inicjatywa popularyzatorska, podczas której odbywają się panele dyskusyjne i spotkania z niezwykłymi kobietami ze świata mediów, kultury, nauki, aktywnie działającymi na rzecz społeczeństwa.

 

Tegoroczna edycja wydarzenia miała miejsce 3 września 2022 roku, a wśród grona wyjątkowych kobiet, które wystąpiły w czasie panelu dyskusyjnego znalazły się Naukowczynie z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: prof. Agata Przekora-Kuśmierz, prof. Anna Bogucka-Kocka, prof. Monika Wujec oraz prof. Krystyna Skalicka-Woźniak.

 

Podczas panelu „Nauka kobiecym okiem” nasze Panie Profesor opowiedziały o swojej drodze do naukowego sukcesu, możliwościach rozwoju i wyzwaniach, które im towarzyszą, a także o swoich wynalazkach i niezwykle twórczej pracy. Było ciekawie, inspirująco i naukowo.

 

Na panelu zostały zaprezentowane wynalazki naszych prelegentek, a Twórczynie w przystępny sposób opowiedziały o swoich patentach.

 

Prof. Agata Przekora-Kuśmierz, która w swojej pracy skupia się na tworzeniu nowatorskich materiałów opatrunkowych opowiedziała o swoim flagowym wynalazku jakim jest opatrunek hydrożelowy na ciężko gojące się rany.

 

Na temat nowatorskich wynalazków jakimi są m.in. naturalne pastylki na Alzheimera oraz testy do wykrywania tętniaków opowiedziała prof. Anny Boguckiej-Kockiej, która jest Twórcą tych innowacyjnych rozwiązań.

 

W swoim wystąpieniu prof. Krystyna Skalicką-Woźniak skupiła się głównie na zagadnieniach związanych z poszukiwaniem metabolitów wtórnych w roślinach leczniczych o ukierunkowanej aktywności farmakologicznej.

 

Prof. Monika Wujec opowiedziała natomiast o kwestiach związanych z poszukiwaniem nowych związków chemicznych o znaczącej aktywności biologicznej, przede wszystkim przeciwpasożytniczej i przeciwnowotworowej.

 

Serdecznie gratulujemy świetnego występu naszym prelegentom i dziękujemy za udział w wydarzeniu.

 

 
 
 

__


 

 

 

Wywiad Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. dr hab. n. med.

 

Jarosława Dudki na temat równości płci w obszarze nauki

 

W związku z wydarzeniem „Kobiety wiedzą co robią” w prasie ukazał się wywiad z Panem Prorektorem ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. dr hab. n. med. Jarosławem Dudką na temat równości płci w obszarze nauki, pt. „Nauka nie ma płci”.

 

W wywiadzie została przedstawiona opinia Pana Rektora na temat jednakowych szans w karierze naukowej i awansie zawodowym zarówno kobiet, jak i mężczyzn oraz preferowane cechy jakimi powinien kierować się dobry naukowiec. 

 

Poruszony został również temat innowacyjnych rozwiązań stworzonych przez Naukowczynie z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, które zostały zauważone i docenione na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji.

 

Ponadto, temat rozmowy dotyczył kwestii związanych z patentowaniem wynalazków- zostały przedstawione poszczególne etapy tego procesu, a także przybliżone zostały informacje na temat drogi do komercjalizacji wynalazków.

 

W czasie rozmowy podkreślona została również rola popularyzacji nauki jaką prowadzi Uniwersytet Medyczny w Lublinie, która ma na celu zaszczepienie pasji naukowej i rozwój kreatywności u młodych ludzi.

 

 

 

_

 

 

 

 

Cały artykuł można pobrać tutaj.

 

 


 

Konkurs "Uniwersytet Medyczny dla Lubelskiego Festiwalu Nauki"

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie "Uniwersytet Medyczny dla Lubelskiego Festiwalu Nauki" organizowanego przez Ośrodek Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki.

 

 

Celem konkursu jest wyłonienie zwycięzców w czterech kategoriach: Najlepszy Projekt Warsztatowy, Najlepszy Projekt Piknikowy, Najlepszy Projekt Studencki, Najlepszy Wykład.

 

Konkurs ma za zadanie ukazanie w przystępny sposób przydatności wiedzy naukowej w codziennym życiu oraz zachęcenie do odkrywania i czerpania radości płynącej z nauki.

 

Konkurs skierowany jest do społeczności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty przeprowadzone na  Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, podczas XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki.

 

Dla zespołów będących laureatami konkursu przewidziane zostały nagrody w postaci  dodatkowych środków finansowych na realizację grantów wewnętrznych DS. w 2023 roku, o łącznej kwocie 30 000 zł.

 

Zgłoszenia konkursowego należy dokonać na adres email: opn@umlub.pl.

 

Informujemy, iż termin składania projektów konkursowych został wydłużony do 10.10.2022 r. 

 

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Ośrodka Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki w zakładce „Konkurs”:

 

biznes.umlub.pl/konkurs

 

 


 

 

 

Lubelski Festiwal Nauki

 

 

Za nami kolejna edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki „Ogrody Nauki”, którego w tym roku organizatorem głównym był Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

 

Grono współorganizatorów wydarzenia tworzyli: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Politechnika Lubelska oraz Miasto Lublin.

 

Tegoroczna, osiemnasta odsłona LFN, jak co roku cieszyła się dużym zainteresowaniem, a projekty festiwalowe Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przyciągnęły licznych słuchaczy.

 

Wzorem lat ubiegłych, także i w tym roku inauguracja wydarzenia odbyła podczas oficjalnej gali rozpoczęcia XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki 10 września 2022 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Flagowy projekt festiwalowy jakim jest Lubelski Piknik Naukowy odbył się 11 września 2022 roku na placu przed Centrum Spotkania Kultur. Mimo niesprzyjającej pogody przyciągnął wielu zainteresowanych, którzy mogli zapoznać się z piknikowymi projektami i warsztatami.

 

Dodatkowo, całość wydarzenia uświetniła oprawa artystyczna przygotowana przez lubelskie uczelnie współorganizujące tegoroczny festiwal.

 

W ciągu tygodnia festiwalowego odbywały się liczne projekty, zarówno w formie stacjonarnej w uczelnianych salach i laboratoriach, jak i w formie zdalnej. Projekty skierowane były do różnych grup wiekowych i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Udział w projektach festiwalowych potwierdziło 30 tys. uczestników.

 

To jedno z największych wydarzeń w regionie popularyzujących naukę i badania naukowe zamknęła oficjalna Gala Zakończenia Lubelskiego Festiwalu Nauki, podczas której docenieni zostali popularyzatorzy nauki z lubelskich uczelni.

 

Miło nam poinformować, że wśród wybitnych naukowców znalazła się Pani Profesor Aleksandra Józefczyk z Zakładu Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Profesor Józefczyk od lat angażuje się w promocję i popularyzację nauki, aktywnie biorąc udział w wielu naukowych przedsięwzięciach.

 

Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy być częścią tak wyjątkowego wydarzenia.

 

 

Wszystkim zaangażowanym w organizację XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki serdecznie dziękujemy za aktywny udział.

 

 

Szczególne podziękowania składamy również na ręce osób, które w bezpośredni sposób przyczyniły się do ogromnego sukcesu wydarzenia:

 

 • JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie- prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska
 • Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno- Gospodarczym- prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka
 • Prorektor ds. Nauki- prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak
 • Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji- prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
 • Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki- prof. dr hab. n. med. Kamil Torres

 

Podziękowania kierujemy również do naszych Dziekanów:

 

 • Dziekan Wydziału Lekarsko- Dentystycznego- prof. dr hab. n. med.  Renata Chałas
 • Dziekan Wydziału Biomedycznego- dr hab. n. farm. Anna Błażewicz
 • Dziekan Wydziału Lekarskiego- prof. dr hab. n. med. Halina Lach
 • Dziekan Wydziału Farmaceutycznego- prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała
 • Dziekan  Wydziału Nauk o Zdrowiu- dr hab. n. o zdr. Mariusz  Wysokiński
 • Dziekan Wydziału Nauk Medycznych- prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łumszczki

 

Ponadto, dziękujemy również naszym koordynatorkom:

 

dr n. med. Monice Jakubiak-Hulicz- Koordynator Uczelnianej LFN

 

oraz koordynatorkom wydziałowym LFN:

 

 • dr n. biol. Annie Olszewskiej,
 • dr n. farm. Joannie Warchulińskiej,
 • dr n. med. Magdalenie Dmoszyńskiej-Graniczka,
 • dr n. med. Agacie Jarząb,
 • dr n. o zdr. Anecie Kościołek,
 • dr n. farm. Magdalenie Hałabiś-Kalinowskiej,
 • dr n. med. Agnieszce Borzęckiej.

 

 


 

Spotkanie międzynarodowe w sprawie realizacji projektu Smart Innovation for

 

SustainableFuture- SMART4Future

 

 

 

 

 

 

W dniach 20-22 września w Chorwacji odbyło się spotkanie w celu realizacji projektu Smart 4 Future.

 

Inicjatywa ma na celu wspieranie budowania potencjału innowacyjnego na uczelni poprzez tworzenie mechanizmów wsparcia dla start-upów.

 

Nasz Uniwersytet reprezentowały Pani dr n. med. Agnieszka Borzęcka- główny koordynator projektu oraz Pani Kamila Błaszczak- Majewska z sekcji Wdrażania Projektów Rozwojowych. 

 

Podczas spotkania, 8 międzynarodowych instytucji i organizacji przedstawiło wizje 9 różnych pakietów roboczych, aby wypełnić lukę między szkolnictwem wyższym, a przemysłem poprzez tworzenie przedsiębiorczych innowacji. Planowane działania będą dotyczyć innowacyjnnych metod budowania startupów takie jak Lean Startup, Design Thinking, czy Customer Development.

 

Będziemy również koncentrowali się na zagadnieniach związanych z IoT oraz Blockchain, oraz wykorzystaniem AI  przy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w medycynie.

 

Podczas realizacji projektu nasz Uniwersytet będzie współpracować z:

 

 • Algebra University Collage –Chorwacja
 • Uniwersytet w Neapolu
 • Griffith College- Irlandia
 • Uniwersytet Sabanci- Turcja
 • Mentortec- Portugalia
 • Infobip- Serbia

 

Dzięki współpracy z tak dużymi partnerami zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego będziemy mieli okazje poznać dobre praktyki, opinie ekspertów oraz doświadczenia rynkowe oparte na międzynarodowych przykładach z zakresu przedsiębiorczości oraz tworzenia startupów Deep Tech.

 

 

 

 

______________________________

 

Wynalazek miesiąca

 

 

 

 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej  przyznał nowy patent dla wynalazku pt. „Sposób depigmentacji modelu badawczego ryby z gatunku Danio rerio z użyciem izoetaryny oraz zastosowanie izoetaryny do depigmentacji modelu badawczego ryby z gatunku Danio rerio”, którego Twórcami są Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: dr hab. n. farm. Anita Płazińska, mgr Monika Maciąg oraz dr n. farm. Artur Wnorowski.

 

Przedmiotem wynalazku jest sposób depigmentacji  modelu badawczego ryby zwłaszcza z gatunku Danio rerio, stosowanego do celów diagnostycznych, jako nowego narzędzia do wygenerowania modelu in vivo transparentnej ryby zwłaszcza z gatunku Danio rerio.

 

Serdecznie gratulujemy Twórcom!

 

 

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku, gdzie zamieszczamy informacje o wszystkich aktualnych wydarzeniach:

 

 

       https://www.facebook.com/osrodekpopularyzacjinauki