WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Newsletter

30.06.2022

Czerwiec 2022

NEWSLETTER

 

CZERWIEC

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________

 

 

 

 

 

 

 

XV Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® 2022

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Za nami XV Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® 2022. Wydarzenie poświęcone było międzynarodowej prezentacji potencjału i dorobku myśli technologicznej i nauki.

 

Po raz kolejny międzynarodowe Jury nagrodziło Twórców z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Z dumą informujemy, że złoty medal otrzymał wynalazek autorstwa dr hab. n. med. Wojciecha Dąbrowskiego „Stworzenie prototypu urządzenia w postaci systemu materacy umożliwiających ułożenie pacjenta pozycji bezpiecznej i nie zmieniającej istotnie ciśnienia w jamie brzusznej pacjenta”.

 

Ponadto, jury przyznało także brązowy medal dla wynalazku „Sposób hodowli ludzkich i zwierzęcych komórek macierzystych z zastosowaniem wydzieliny roślinnej otrzymanej z gatunku Drosophyllum lusitanicum”.

 

Autorami innowacyjnego rozwiązania jest zespół Twórców: prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka i prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  oraz prof. dr hab. Bartosz Płachno z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Uczestnictwo w Targach było okazją do zaprezentowani dorobku naukowego Twórców z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także licznych rozmów i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych Uczelni.

 

Podczas tego wydarzenia Uniwersytet Medyczny w Lublinie reprezentował zespół Ośrodka Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki- p.o. kierownika dr n. med. Agnieszka Borzęcka oraz mgr Agnieszka Komarzeniec.

 

 

Twórcom wynalazków serdecznie gratulujemy sukcesu!

 

 

 

 

 

Uroczystość wręczenia dyplomów dla Naukowców za osiągnięcia na arenie międzynarodowej _________________________________________________________________________________________

 

14 czerwca 2022 r. w Sali Senatu Collegium Novum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyła się prezentacja wynalazków, które zostały nagrodzone na Międzynarodowych Targach Innowacji i Wynalazczości INTARG.

 

Wydarzenie zaszczycił swoją obecnością  JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska oraz Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka, którzy wręczyli dyplomy Twórcom wynalazków, a także skierowali do Naukowców słowa uznania za ciężką pracę, konsekwencję w realizacji postawionych celów oraz innowacyjne odkrycia, które są dumą Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Innowacyjne rozwiązania stworzone przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego zyskały uznanie jury w kolejnych edycjach Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG.

 

W ostatnich trzech latach (2020-2022) Uczelnia zaprezentowała na targach 8 wynalazków. Wszystkie zostały nagrodzone medalami: sześcioma złotymi i dwoma brązowymi, a trzy dodatkowo otrzymały nagrody specjalne.

 

Ponadto, jeden z wynalazków nagrodzony został złotym medalem podczas Tygodnia Innowacji w Maroko.

 

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG organizowane są przez firmę Eurobusiness-Haller we współpracy z Fundacją Haller Pro Inventio.

 

Celem Targów jest nawiązanie międzynarodowych kontaktów biznesowych pomiędzy przedstawicielami świata nauki, przemysłu, biznesu i finansów.

 

Wydarzenie INTARG stanowi forum wymiany wiedzy naukowej, transferu technologii, promocji oraz komercjalizacji wynalazków i innowacji.

 

 

Zestawienie nagrodzonych wynalazków:

  • „Stworzenie prototypu urządzenia w postaci materacy umożliwiających ułożenie pacjenta w pozycji bezpiecznej i nie zmieniającej istotnie ciśnienia w jamie brzusznej pacjenta”. Autor wynalazku: dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie).
  • „Sposób hodowli ludzkich i zwierzęcych komórek macierzystych z zastosowaniem wydzieliny roślinnej otrzymanej z gatunku Drosophyllum lusitanicum”. Autorzy wynalazku: prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka i prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) oraz prof. dr. hab. Bartosz Płachno (Uniwersytet Jagielloński)
  • „Hybrydowy, superchłonny, całkowicie biodegradowalny materiał opatrunkowy do leczenia trudno gojących się ran”. Autorzy wynalazku: dr hab. n. farm. Agata Przekora-Kuśmierz prof. UM, dr n. farm. Władysław Vivcharenko, dr n. farm. Paulina Kazimierczak, dr Michał Wójcik (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
  • „Kompozycja polifenolowa mająca zastosowanie w profilaktyce i wspomaganiu leczenia chorób neurodegeneracyjnych zwłaszcza Alzheimera”. Autorzy wynalazku:  prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) oraz dr hab. Dominik Szwajgier, prof. UP  i dr. inż. Kamila  Borowiec (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie).
  • „Sposób diagnozowania miażdżycy tętnic oraz zastosowanie markerów miRNA do diagnozowania miażdżycy tętnic”. Autorzy wynalazku: prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka, prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki, prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz, dr n. farm. Daniel Zalwski, dr n. med. Marcin Feldo, dr Karol Ruszel (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) oraz dr inż. Andrzej Stępniewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).
  • „Preparat farmaceutyczny na bazie olejków eterycznych do leczenia infekcji grzybiczych jamy ustnej”. Autorzy wynalazku: dr hab. n. farm. Tomasz Baj prof. UM, dr n. farm. Anna Biernasiuk prof. UM, dr hab. n. farm. Agnieszka Ludwiczuk prof. UM, prof. dr hab. n. farm. Anna Malm, prof. dr hab. n. med. Jolanta Szymańska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) oraz dr Piotr Bilski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).
  • „Zastosowanie medyczne kompozytu antybakteryjnego w materiałach opatrunkowych zwłaszcza do profilaktyki lub leczenia miejscowych zakażeń”. Autorzy wynalazku: dr hab. n. farm. Dorota Kowalczuk prof. UM, dr n. med. Agata Gładysz, prof. dr hab. n. farm. Grażyna Ginalska, dr n. farm. Małgorzata Miazga-Karska, dr hab. n. med. Barbara Rajtar, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Polz-Dacewicz, dr n. farm. Rafał Pietraś prof. UM (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
  • „Nowo zsyntetyzowane związki o działaniu nicieniobójczym i przeciwpasożytniczym”. Autorzy wynalazku: prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka, prof. dr hab. n. farm. Monika Wujec, prof. dr hab. n. farm. Agata Paneth, dr n. farm. Przemysław Kołodziej (Uniwersytet Medyczny w Lublinie).

 

 

 

 

 

Projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki”

_________________________________________________________________

 

Ośrodek Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki już po raz kolejny wziął udział w projekcie „Przedsiębiorcze Dzieciaki” i aktywnie włączył się do tego innowacyjnego przedsięwzięcia.

 

Gala finałowa projektu "Przedsiębiorcze Dzieciaki" odbyła się 14 czerwca 2022 roku w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym, a podziękowania za udział w projekcie w imieniu Ośrodka Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki odebrał Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym- prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka.

 

Organizatorem wydarzenia był Urząd Miasta Lublin i Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, a głównym założeniem akcji było kształtowanie postaw przedsiębiorczych- propagowanie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości, inspirowanie dzieci do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji oraz promocja gospodarczego wizerunku Lublina.

 

W obecnej edycji projektu udział wzięło 350 dzieci z 15 placówek oświatowych z Lublina. Przeprowadzono 60 godzin zajęć lekcyjnych, 40 wizyt w lubelskich przedsiębiorstwach i warsztatów z osobami kreatywnymi- wśród tych zajęć były także warsztaty przygotowane na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

 

Dzięki współpracy Ośrodka Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki oraz Naukowców z Katedry i Zakładu Fizjologii Człowieka odbyły się zajęcia pt. „Młody kardiolog”.

 

 

 Z radością byliśmy częścią tego nowatorskiego projektu.

 

 

 

 

 

Wynalazek miesiąca

__________________________________________________________________

 

„Preparat farmaceutyczny na bazie olejków eterycznych do leczenia infekcji grzybiczych jamy ustnej” to jeden z innowacyjnych  wynalazków Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który został zaprezentowany podczas Targów Pactt Science Business Innovation Expo 2022.

 

Zespół Twórców wynalazku tworzą: dr hab. n. farm. Tomasz Baj prof. UM, dr n. farm. Anna Biernasiuk prof. UM, dr hab. n. farm. Agnieszka Ludwiczuk prof. UM, prof. dr hab. n. farm. Anna Malm, prof. dr hab. n. med. Jolanta Szymańska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) oraz dr Piotr Bilski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

 

Preparat dedykowany jest do użycia w profilaktyce i leczeniu miejscowych infekcji grzybiczych w obrębie jamy ustnej.

 

Nowatorskie rozwiązanie oparte zostało o wykorzystanie olejków eterycznych pochodzenia naturalnego. Ponadto wykazuje bardzo dobrą skuteczność penetracji do trudnodostępnych miejsc oraz hamuje rozwój zakażeń wywołanych przez grzyby w przestrzeni jamy ustnej.

 

Innowacyjny preparat skierowany jest przede wszystkim do osób szczególnie narażonych na kandydozy, w szczególności osób z obniżoną odpornością  ze współistniejącymi chorobami metabolicznymi oraz stosujących długotrwałą antybiotykoterapię, chemioterapię i radioterapię, a także pacjentów po przeszczepach.

 

Preparat może znaleźć również zastosowanie u osób noszących protezy zębowe i aparaty ortodontyczne,  osób stosujących wziewne sterydy, astmatyków.

 

 

 

 

 

Nowe patenty dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

_________________________________________________________________

 

Z satysfakcją informujemy o dwóch nowych patentach dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Naukowcy z Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii- dr Katarzyna Klimek, prof. uczelni i prof. dr hab. Grażyna Ginalska wraz z lekarzami ortopedami z Kliniki Ortopedii i Traumatologii SPSK nr 4 w Lublinie- dr hab. Martą Tarczyńską-Osiniak i dr hab. Krzysztofem Gawędą otrzymali patent na wynalazek pt. „Biomateriał na bazie β-1,3-glukanu (kurdlanu) do regeneracji tkanki chrzęstnej i/lub kostnej oraz sposób jego wytwarzania”.

 

Przedmiotem wynalazku jest biomateriał na bazie naturalnego polisacharydu- β-1,3-glukanu (kurdlanu) oraz izolatu białka serwatkowego (WP1), który może być stosowany do regeneracji tkanki chrzęstnej i/lub kostnej, a także sposób jego wytwarzania.

 

Najnowsze badania zespołu pokazały, że biomateriał ten posiada właściwości mechaniczne zbliżone do ludzkiej chrząstki oraz jest biodegradowalny w czasie. Ponadto wykazano, że biomateriał sprzyja zasiedlaniu, wzrostowi i podziałom ludzkich komórek chrzęstnych (chondrocytów), które wyizolowane były z tkanki chrzęstnej pacjentów Kliniki Ortopedii i Traumatologii SPSK nr 4 w Lublinie.

 

W związku z tym wynalazek ten mógłby być potencjalnie stosowany do autologicznego przeszczepu chondrocytów związanych z macierzą.

 

Patent otrzymał także wynalazek pt. „Dwufazowy biomateriał na bazie kurdlanu oraz hydroksyapatytu (HAp) oraz sposób jego otrzymywania i jego zastosowanie do regeneracji ubytków chrzęstno-kostnych”. Twórcami wynalazku jest zespół: dr Katarzyna Klimek, prof. uczelni i prof. dr hab. Grażyna Ginalska z Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii oraz dr hab. Marta Tarczyńska- Osiniak z Kliniki Ortopedii i Traumatologii SPSK nr 4 w Lublinie.

 

Przedmiotem tego wynalazku jest biomimetyczny dwufazowy biomateriał na bazie naturalnego polisacharydu β-1,3-glukanu (kurdlanu), zawierający dwie spójne fazy: górną- polimerową, składającą się z kurdlanu i izolatu białka serwatkowego (WPI) oraz dolną- polimerowo-ceramiczną, zawierającą kurdlan, WPI i hydroksyapatyt (HAp). Przedmiotem wynalazku jest także sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie do regeneracji ubytków chrzęstno-kostnych.

 

Otrzymany biomateriał charakteryzuje się tym, że jest biomimetyczny- jego struktura i kompozycja naśladują naturalną chrząstkę i kość.

 

Ubytki chrzęstno-kostne stanowią najpoważniejsze, a zarazem najczęstszy problem wśród pacjentów ortopedycznych. Obejmują one nie tylko warstwy tkanki chrzęstnej ale także kość podchrzęstną.

 

Twórcy wynalazków wierzą, że te innowacyjne rozwiązania będą mogły w przyszłości pomagać pacjentom ortopedycznym cierpiącym na defekty chrzęstne i kostne.

 

 Serdecznie gratulujemy Twórcom wynalazków!

 

 

 

 

 

Wykłady dla Społeczeństwa

__________________________________________________________________

 

W czerwcu zrealizowaliśmy ostatnią przed wakacyjną przerwą serię „Wykładów dla Społeczeństwa”.

 

W tym miesiącu odbyło się aż pięć popularnonaukowych spotkań, które przygotowali: dr n. med. Tomasz Kucmin, dr n. farm. Maciej Korpysz, prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik i dr hab. n. o zdr. Anna Pacian, dr n. farm. Joanna Warchulińska oraz dr n. o zdr. Ewelina Firlej, Paulina Rzepa i Agnieszka Ciozda.

 

Podczas czerwcowych wykładów poruszane były takie tematy jak: „Markery nowotworowe okiem diagnosty laboratoryjnego”, „Międzynarodowa polityka zakażeń szpitalnych”, „Zmysły: węch i smak”. Ponadto przeprowadzone zostały wykłady z zakresu psychologii oraz kosmetologii.

 

Za nami kolejny rok wykładów oraz liczne dyskusje na  naukowe tematy. W roku akademickim 2021/2022 zrealizowaliśmy 30 spotkań w ramach „Wykładów dla Społeczeństwa”. Jest nam niezmiernie miło, że projekt cieszy się tak dużym  zainteresowaniem.

 

Słowa uznania kierujemy pod adresem Prowadzącym- bez Państwa udziału nie udało by się realizować projektu na tak wysokim poziomie, dziękujemy za dzielenie się swoją wiedzą i owocną współpracę.

 

Tym samym informujemy, że w nowym roku akademickim będziemy kontynuować projekt „Wykładów dla Społeczeństwa”.

 

Z kolejną dawką popularnonaukowej wiedzy wracamy już w październiku. Wszystkich chętnych do prowadzenia wykładów zapraszamy do kontaktu- opn@umlub.pl