WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Wydział Nauk o Zdrowiu

W ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki Wydział Nauk o Zdrowiu zaprasza na inspirujące wykłady oraz liczne warsztaty i ćwiczenia, podczas których autorzy zaprezentują najnowszą wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu.

 

Wśród projektów festiwalowych znajdują się m.in.:

 

  •  "Czy da się zrozumieć osobę z chorobą Alzheimera?" - W Polsce liczba osób z chorobą Alzheimera przekroczyła już 400 tysięcy. Czas jej trwania to 2- 20 lat, w zależności od stadium  rozpoznania choroby i sprawowanej opieki. Celem projektu jest: przedstawienie najczęstszych problemów w opiece domowej nad osobami z chorobą Alzheimera, udzielanie praktycznych wskazówek dotyczących zachowania się oraz radzenia sobie wobec chorego w konkretnych sytuacjach, aby uniknąć nieporozumień i agresji;

 

  • "Styl życia w okresie dojrzewania" - okres dojrzewania jest jednym z bardzo ważnych etapów w życiu człowieka. Styl życia oraz składające się na niego zachowania zdrowotne w dużym stopniu determinują zdrowie. Wśród zachowań zdrowotnych wyróżnia się zachowania prozdrowotne  i „antyzdrowotne”. W naszej prezentacji omówimy zmiany fizjologiczne zachodzące w okresie dojrzewania. Zaproponujemy uczestnikom pożądany styl życia w tym oto okresie oraz wskażemy jego wpływ na zdrowie;

 

  • "Twoje zdrowie w Twoich rękach - podstawowe pomiary parametrów życiowych"- umiejętność oceny własnego zdrowia wydaje się niezwykle ważna - zarówno dla osób młodych, jak i „starszych”. Wczesne rozpoznanie zmian w parametrach życiowych jest istotne dla szybkiego podjęcia właściwych działań  w prewencji chorób, zwłaszcza cywilizacyjnych. Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi, temperatury ciała, tętna i BMI  może być kluczowe w szybkim rozpoznaniu oraz leczeniu chorób. Może tez umożliwić wdrożenie wczesnego postępowania profilaktycznego lub zapobiegającego rozwojowi choroby w sposób niefarmakologiczny;

 

  • "Więcej radości z życia - zbadaj swoje serce" – w ramach projektu planowane jest wykonywanie EKG i jego interpretacja przez specjalistę w dziedzinie kardiologii.

 

 

Poza tym, większość projektów przygotowanych przez Wydział Nauk o Zdrowiu ma charakter profilaktyczny, co jest istotnym elementem, jeśli chodzi o współpracę z lokalnym społeczeństwem.

  • Poznaj swój cykl - prowadzenie obserwacji może ułatwić i/lub przyśpieszyć zauważenie problemów zdrowotnych oraz szybszą interwencją diagnostyczną i leczniczą;
  • Profilaktyka raka piersi i raka jąder - celem projektu jest edukacja osób w różnym wieku, dotycząca nauki badania piersi i jąder z użyciem nowoczesnych technik symulacyjnych oraz specjalistycznych fantomów.