WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Kontakt

OŚRODEK BROKERÓW INNOWACJI I POPULARYZACJI NAUKI

ul. Dolna 3 Maja 3 (Graden)

Lublin, 20-079

opn@umlub.pl

+48 81 448 51 67

 

Kierownik

dr n. med. Agnieszka Borzęcka

agnieszka.borzecka@umlub.pl

+48 81 448 51 64

 

 

 

PRACOWNICY

 

mgr Agnieszka Komarzeniec

agnieszka.komarzeniec@umlub.pl

+48 81 448 51 68

 

mgr Kinga Tomiło

kinga.tomilo@umlub.pl

+48 81 448 51 69