WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Konferencje

W poniższym artykule przedstawiamy Państwu procedurę organizacji  konferencji na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie,

zgodnie z  Zarządzeniu Nr 58/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2022 roku.

 

 

Zgodnie z nowymi zasadami organizowania konferencji na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, zgodę na przeprowadzenie wydarzenia wyraża Kierownik Ośrodka Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki na wniosek organizatora.  

 

  • Kierownik Ośrodka na rozpatrzenie wniosku ma 14 dni od daty złożenia- po uzyskaniu akceptacji organizator sporządza wstępną kalkulację kosztów, określa źródła finansowania oraz formę konferencji.
  • Skompletowane dokumenty organizator przekazuje do Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych w celu weryfikacji pod względem rachunkowym.
  • Dokumenty zaakceptowane przez Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych organizator przekazuje do akceptacji Kwestora.
  • Kolejnym etapem jest zatwierdzenie dokumentów przez Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.
  • Informacje dotyczące zatwierdzanych przez Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym konferencji, organizator przekazuje do Sekcji ds. Promocji w celu zamieszczenia ich na stronie Uczelni. 
  • Po zakończeniu konferencji (maksymalnie w ciągu 30 dniu od daty zakończenia wydarzenia) organizator sporządza rozliczenie konferencji (kalkulację wynikową), która musi być zweryfikowana pod względem rachunkowym oraz zgodności z zapisami księgowymi przez Dział Księgowości.

 

 

Rejestr konferencji organizowanych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie prowadzi Ośrodek Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki.

 

 

Szczegółowe informacje na temat zasad organizowania konferencji na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie znajdują się w Zarządzeniu Nr 58/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia zasad organizowania konferencji przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

 

 

Wszystkie  niezbędne dokumenty znajdą Państwo w załączniku.

 

 

 

procedura organizacji  konferencji na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie