WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Aktualności

09.03.2023

MedTech MeetUp : Finansowanie innowacji. Projektowanie i prototypowanie urządzeń medycznych.


20 marca o godzinie 10:000 rozocznie się MedTech MeetUp : Finansowanie innowacji. Projektowanie i prototypowanie urządzeń medycznych.
08.03.2023

Rusza nabór do Międzyuczelnianego konkursu na najlepszy pomysł biznesowy- Lublin-Up!


Ośrodek Brokerów Innowacji i Popularyzacji Nauki serdecznie zaprasza do nadsyłania zgłoszeń
1 …    3  4  5  6  7    … 15