WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Aktualności

05.10.2022

Nagroda Ministra Zdrowia

 

Nagroda dla Pana Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno Gospodarczym- prof. dr hab. n. med. Jarosława Dudki                 oraz Zespołu w dziedzinie: „Komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz know-how związanym z tymi wynikami.

 

 

 

W dniu dzisiejszym podczas uroczystej Inauguracji Roku akademickiego 2022/2023 na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zostały przyznane nagrody Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej.

 

Nagrodę  z tytułu zastosowania nowatorskiego Projektu LIVER CANCER w zakresie wykorzystania leku przeciwnowotworowego  do leczenia raka wątroby o znacznie zredukowanej toksyczności oraz potencjalnie zwiększającego okres przeżywalności otrzymał Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka wraz z Zespołem.

 

Jest to nagroda przyznawana za znaczące osiągnięcia w 4 kategoriach: działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej i za całokształt dorobku.

 

W skład Nagrodzonego Zespołu wchodzą:

 

  • prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka
  • prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk
  • dr hab. n. med. Agnieszka Korga-Plewko
  • prof. dr hab. n. farm. Tomasz Baj
  • dr n. farm. Magdalena Iwan
  • dr n. farm. Marta Ostrowska-Leśko
  • prof. dr n. farm. Elwira Sieniawska

 

 

Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej i praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych przyczyniły się do tego wyjątkowego wyróżnienia, a innowacyjne rozwiązania stworzone przez Zespół Pana Rektora  zostały zauważone i docenione na ministerialnym szczeblu.

 

A podczas dzisiejszej inauguracji nagrody dla Nauczycieli Akademickich wręczył osobiście Minister Zdrowia- Adam Niedzielski.

 

Działalność naukowa Pana Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno Gospodarczym obejmuje: interakcje toksykologiczne pomiędzy lekami różnych grup farmakologicznych w badaniach in vivo i in vitro, screening toksykologiczny nowozsyntetyzowanych związków w badaniach in vivo i in vitro, a także ocenę detoksykacyjnego działania leków pochodzenia roślinnego i syntetycznego ksenobiotykami.

 

W obszarze aktywności objętej nagrodą Zespół Pana Rektora  uzyskał 5 patentów, przedmiotem których jest sposób otrzymywania ekstraktów  o aktywności przeciwnowotworowej, zwłaszcza wobec czerniaka, raka wątrobowokomórkowego, szpiczaka oraz raka żołądka.

 

Nowatorskie substancje  mogą znaleźć zastosowanie przy opracowaniu preparatów farmaceutycznych wykazujących aktywność przeciwnowotworową w stosunku do komórek nowotworowych takich jak między innymi komórki  ludzkiego szpiczaka RPMI8222, czy też ludzkiego czerniaka złośliwego CRL1619 przy jednoczesnej bardzo niskiej toksyczności w stosunku do komórek ludzkich fibroblastów.

 

Preparaty opracowane na bazie innowacyjnych ekstraktów mogą stanowić alternatywę w leczeniu nowotworów w stosunku do innych leków obecnie  stosowanych na rynku.

 

Wynalazki opracowane przez Zespół Pana Rektora wpisują się  w trendy poszukiwania leków o niskiej toksyczności mających istotne wpływ na poprawę zdrowia społeczeństwa w aspekcie profilaktyki i leczenia nowotworów.

 

Serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy wytrwałości w realizacji kolejnych celów.